Informationen zu "DVD 1 zu Band 31 "Verdeckter Bürgerkrieg in Italien I""

Bibliothek des Widerstands

DVD 1 zu Band 31 "Verdeckter Bürgerkrieg in Italien I"

1960 I Ribelli – 1960 Die Rebellen

Regie: Mimmo Calopresti, I 2010, 40 Min., O.m.U.

Scioperi a Torino – Streiks in Turin

Regie: Carla und Paolo Gobetti, I 1962, 32 Min., O.m.U.

Fata Morgana

Regie: Lino del Fra, I 1962, 11 Min., O.m.U.